mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Politicko Edukacija e Romengiri : O drom dzi ki inkluzija thaj zastapenost

O Roma kola tane o naj baro etnicko minoriteti ki evrop, tane em o naj marginizirime.

Vekoncar soocinge pes diskriminacijaja, socijalno iskljucenost, sistemsko iskljucenost, zdrastveno iskljucenost pharipaja resena dzi ko obrazovanie em ko politicko ucestvo.

Adaleske i politicko edukacija tani sushtinsko elementi bashi vazdibe o svest thaj o ukljucibe ki politika thaj ko demokratsko opshtestvo.

Istorisko dikhibe, o Roma uvek sine zrtve taro negativna stereotipija em zorale predrasude, kolal sine len baro vljianije upro lengoro pristap dzi ko obrazovanie thaj politicko em sistemsko ucestvo.

Uvek sine percipirime sar autsajderija, marginalizirime em delakantija kova so panda povishe zojrarela sine o politicka bariere.

Politicko edukacija isi la bashi cel te phagel akala stereotipija em te ovozmozinel e Romenge aktivnno ucestvo ko politicko dzivdipe em ko anibe odluke kola so zasegninena len.

Nekozom temelija tane potrebna:

  1. Pristap dzi ko obrazovanie: Jek taro glavna predizvikija e Romenge tano o pristap dzi ko obrazovanie, o stapke kote so chinavena o obrazovanie o Roma tano but baro, em bute Romane chave tane iskljucime taro obrazovno sistem. I Politicko edukacija isi agjhar isi la bashi cel te promovirinel o kvalitetnno pristap dzi ko obrazovanie sarinenge, maribaja protiv i segregacija em vazdibaja i svest ko obrazovna institucije e Romane kulturake.

2. Vazdibe i svest em zastapibe: Politicko edukacija e Romengiri potpirinela pes ko inicijative bashi vazdibe i politicko svest thaj o zastapuvanje olengere glasoskoro te shaj te shungovel mashkar ko politicarija, mediumija em i po buvli javnost. Adaleja ka istakninen pes o problemija kolencar soocinena pes o Roma em te promovirinel pes inkluzija thaj ednakvost ko javna politike.

3. Gradibe kapaciteti: Za da te potikninel pes o politicko ucestvo, taro sushtinsko vaznost tano te zajakninel pes o gragjansko em politicko veshtine e Romengere. Programe bashi obuka rabotilnice bashii gragjanstvo thaj pravo, manushikane pravija thaj demokratija tane taro sushtinsko znacenje te shaj ovozmozinela pes aktivno ucestvo ki politicko slika.

4. Politicko zastapenost: I politicko edukacija e Romengiri isto aghar trebola te ovel la sar cel te potikninel em te vazdel i politicko zastapenost e Romengiri. Taro sushtinsko vaznost tano te podrzinel pes kandidature e romengere ko razna izborija ( lokalna, parlamentarna), sa so cel te ovel pes sigurno deka ko drzavna institucije ka ovel shundo o Romano glaso ko procesija anibaske odluke.

5. Mashkar kulturakoro dijalog: Promoviribe e mashkar kulturakoro dijalog tanno isto aghar jek taro kljucna aspektija e Politicko edukacijakoro. Neophodno tano te keren sostanokija thaj dijalogija mashkar ko Roma te bi shaj te haljova amare problemija em sar bi shaj sistemsko e Romane glasoncar te chiven pe ko astali te bi shaj reshinena pes, te bi shaj kerela pes haljovibe thaj sorabotka.

Sar zakljucok shaj anela pes deka i Politicko edukacija tani jek zorali odskocno daska bashi promoviribe e Romengoro ukljucibe ko sistem ko drzave kote so dzivdinena. Rushibaja o stereotipija, bajraribaja o pristap dzi ko obrazovanie em ohrabribaja bashi po baro politicko ucestvo, shaj te gradina po zorali zastapenost em po baro respekt prema ko Roma.

Politicko edukaija e Romengiri tani sushtinsko investicija bashi po kohezivno em inkluzivnno demokratija e Romengiri.

About Author