septembre 28, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

3 min read

Avdisutni nedelakiri kolumna naslovingjum la "Mangava te phenav", adaleja so but dzene ka složinen pe mancar à but dzene ka...