mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

7 Milionija denarija khuvge ko budzeti e opshtinake, Ake sar ka licinel o nevo stanbeno Proekti ki Ambulanta ki Sutka

Roma News exkluzivno resla dzi ko dokumentija kola so sikavena sar ka licinel o stanbeno proekti ili pa i zgrada koja so pocminga te gradinel pes ki Komuna Shuto Orizari.

Isto aghar i Komuna shuto Orizari ko 13.01.2022 bersh ko piro budzeti dobinge 7.035.602 denarija bashi aghar vakerde komunalija ili pa samo 40%, taro investori i firma ZSF-KOM DOOEL Skokpje, posto okola 60% dzana ko Grad Skopje.

About Author