janvier 27, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Sterilizacija ko Romane politicka partije ?

Koj li kerga lenge Sterilizacija e Romane partijenge, so nashti ikljona strategijaja em politicko programaja ki Severno Makedonija ?

Dikhindor odoborka bersh, so nashti ikavena nisto konkretno e Romane zaednicake o politicka partija, puchaja amen kerdi li lenge sterilizacija te nashti ikavena uspeshna inicijative e zaednicake, nego ola tane o daja pire partijengere em lena samo bukja kola so pridonesinena samo peske sar manush partija.

Ko sekola izborija o dat (VMRO thaj SDSM) sterilizirinela e daja (Romane partije) kinena olen te anen lenge po 500,800,1500 glasija em posle keda formirinena pes vlade em o echalonija so avena, amaren nane len pravo soske vec denge len te han o sabaluko, pa aghar posle kobajagi holjanena so nane delo i Romani zaednica ko nisavo funkcionalno sistem e drzavakiro.

Ako i kerdi tumenge sterilizacija, ma dozvolinen o terne da generacije ki politika te dobinen isto tretmani.

Keren Follow amari Facebook Strana Roma News

Keren Like em Follow ki amari facebook Strana Oven Saste


This will close in 30 seconds