mars 30, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Roma News Pucela, « Kova Romano Lideri shaj khedela e Romane partijen ko jek than? »

Roma News kerela jek anketa kote so pucela e Romen « Kova Romano Lideri shaj khedela e Romane partijen ko jek than? » Tumen shaj te odgvorinen ki anketa, i anketa tani anonimno bizo anav.

O kandidatija ki lista tane chivde tela ko azbukakoro redo, i PArtija SRM tani chivdi sar partija poshto panda nane amen informacije koj tano o nevo Pretsedateli ki partija.

Kova Romano Lideri shaj khedela e Romane partijen ko jek than ?
 • Musatafa Nezdet 31%, 44 votes
  44 votes 31%
  44 votes - 31% of all votes
 • Demiri Erdjan 24%, 34 votes
  34 votes 24%
  34 votes - 24% of all votes
 • Asan Ferat 19%, 27 votes
  27 votes 19%
  27 votes - 19% of all votes
 • Dudush Kurto Kuco 7%, 10 votes
  10 votes 7%
  10 votes - 7% of all votes
 • Demirovski Gege 5%, 7 votes
  7 votes 5%
  7 votes - 5% of all votes
 • Sojuz e Romengoro 4%, 6 votes
  6 votes 4%
  6 votes - 4% of all votes
 • Saliu Shaban 4%, 5 votes
  5 votes 4%
  5 votes - 4% of all votes
 • Ahmedovski Aksel 2%, 3 votes
  3 votes 2%
  3 votes - 2% of all votes
 • Selimi Erdjan 2%, 3 votes
  3 votes 2%
  3 votes - 2% of all votes
 • Sakipov Miljazim 1%, 1 vote
  1 vote 1%
  1 vote - 1% of all votes
 • Ibraimovski Samka 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Sikovska Ljatifa 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 140
février 5, 2021 - février 6, 2021
Voting is closed

Sojuz e Romengoro chivdo sar partija poshto na dzanaja panda koj lakoro Presedateli

Keren Follow amari Facebook Strana Roma News

Keren Like em Follow ki amari facebook Strana Oven Saste


This will close in 30 seconds