mars 30, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Nesi go prodavaj Koljo ciflikot……

Giljavela pes mange avdije, shaj mli erartuni emisija so kergum la e Vasko Eftoveja giljavkerela man.

Pred te pisinav prvo te izvininav man e Dr.Koljoske (Ajgara Bend) so spomningum le ko NASLOV.

Shunaja em dikhaja amare smeshno politicko Romane Lideren kola so prestavinena ko baro nivo e Romen, na sa e Romen ama vazno pe pashe manushen kola soj lenge semejno ili partisko povrzime, adaleja na samo so ko izborija hovavena em na ispolninena adava so penena soske korkori ko pocetok tani i borba koj poshukar te hovavel a na e zaednicake te pridonesinel;

Ko jek piro mediumsko izlaganje o Presedateli taro DSR o Rajo Shaban Saliju (J) namerno chivdi ko prezime, vakerga deka ola tane i naj bari Romani politicko partija ki Makedonija koja isi la 46 ogranokija, pa mangava te puchav « Ako isi 46 ogranokija onda isi tumen da prilicno statistika kozom roma isi ki makedonija? »

ili pa 46 ogranokija po 2 manusha ko ogranok isi 92 Roma ki Makedonija, na be 92 Roma isi sar clenija ki adaja partija em delo taro Ogranokija.

Samka Ibraimovski vakerela « Vakci si te beshas ko astali te keras lafi »

Va be Samka vakci si te vakere amenge o Drumija sar tane ki Makedonija em dali shaj bezbedno te vozina ko akala iveskere dive, soske shukar i te vakera ama tumen kerena  » Ker so vakerava, ma dik so me kerava »

Pred te vakerav soske pisingum akava naslov ki mli Kolumna, ma te bistra isi amen Pratenicka so Romsko poteklo ko Parlamenti e Makedonijakoro, do dusha dzi akana na shungem latar ni jek intervencija ili pa Press te informirinel amen e Romen kola so glasingem la, ako oj tani pratenicka tari gadzikani partija ama lakoro poteklo tano Romano, ili pa shaj greshinava ka dikha ko naredno Popis;

Osven ko vakti e izborenge so sine i afera Resana, pa i afera ko barake, akana sar pratenicka dikela levo te chivel pe manushen, ako na nakhena levo ka probina desno vazno negde te oven mire manusha (familija).

Adava vikinela pes nepotizam ili pa konflikt na interesi.

Namesto te spreminen strategije bashi pravicna, institucionalna, politicka zastapenost, ola dikhena te keren peske buti, e zaednica te mukhen la ko 3to redo, soske ko 2to redo chivena amen o javera;

Oven primer, modelija e terne generacijenge, ma osakatinen e terne generacijen, den len motivacija te dzan anglal em cace te pridonesinen pire zaednicake;

Dosta akava kruzen tok sistem ko romane politicka prestavnikija;

A ka pucen man soske o naslov pishingum « Ne si go prodavaj Koljo ciflikot »

Pa predupredinava akala so isi len funkcija ma te greshinen sar ko izborija te biknen pes funkcijake ili matrijalno bukake ko akava popis kova tano but vazno amare Romane Zaednicake.

Oven saste so citingen,

Andrijano Dzeladin

Keren Follow amari Facebook Strana Roma News

Keren Like em Follow ki amari facebook Strana Oven Saste


This will close in 30 seconds