juin 2, 2020

24h Information

Be Informed in real Time …

Byrnes Penela izborija ka oven keda ka oven uslovija ki SRM

I diskusija ki drzava mora te prodolzinel te shaj te organizirinen pe Izborija em te prodolzinel celosno de spravinel pe e posledicencar taro COVID-19, vakerena Delegacija taro EU.

Potrebno tani celosno ovlastimi vlada thaj funkcionalno parlamenti odma samo so ka dozvolinen o uslovija, phenela i Ambasadorka taro SAD i Kate Byrnes, ko odgovor ko pucibe « sar dikhela oj i celo situacija okolu o izborija, kova so shaj te bajrol ki nevi politicko kriza »

Byrnes phenela deka i tehnicko vlada isi la ogranicimo mandati em deka trebola te ovel ko vlast samo ogranicimo periodi anglo o izborija.

« Tari perspektiva e SAD, razumno tano te ocekujnen pes izborija odma samo so ka dozvolinen o uslovija, mora te ovel ki godi o sastipe em o shukaripe e glasacengoro em e clenengoro taro izbiracka odborija. Amen na predvidinaja nevi politicko kriza. Momentalno isi tehnicko vlada. Akaja vlada trebola sine te ovel ko vlast go ogranicimo periodi pred te oven o izborija. Bi dikhli megunarodno pandemija prinudinga te odlozinel pes o orginalno datum sa dzi kote o uslovija na dozvolinena te prezakazinen pes o izborija. I Tehnicko vlada isi la ogranicimo mandati em nane funkcionalno parlamenti. Potrebno tane celosno ovlastimi vlada em funkcionalno parlamenti odma samo so ka dozvolinen o uslovija » Phenga i Amerikansko Ambasadorka Kate Byrnes