octobre 1, 2020

24h Information

Be Informed in real Time …

Rebalans e Budzeteske ki Severno Makedonija reakcija Romalitiko

Ko tajsutno dive o Romalitiko ka dostavinel reakcija dzi ki Vlada tari Severno Makedonija bashi o Rebalans e Budzeteske kola so sine skratime o sredstvija bashi i Integracija e Romengiri ki Makedonija.

Ministerstvo bashi Transport thaj Vrske Budzeti 40,000,000.00 Denarija Rebalans 20,000,000.00 Denarija

Ministerstvo bashi Trud thaj Socijalno Politika Budzeti 8,330,000.00 Denarija Rebalans 6,141,000.00 Denarija

Ministerstvo bashi Obrazovanie thaj Nauke Budzeti 21,982,000.00 Denarija Rebalans 18,782,000.00 Denarija

Ministerstvo bashi Zdrastvo Budzeti 3,300,000.00 Denarija Rebalans 3,330,000.00 Denarija