janvier 27, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

VMRO, nane Kandidati, nane miting ki Sutka !?

Sar so shaj te dikha i agenda e mitingongiri taro VMRO, prvo puti na beshela Shuto Orizari, soske ? Dali sebepi tano adava so o VMRO ko akala lokalna alusariba nane len piro kandidati, ili pa i Sutka na interesinela len.

Achola te dikha deka o lokalna izborija tane amare (Romane) mashkar amende te borina amen koj ka vodinel akaja institucija.

Keren Follow amari Facebook Strana Roma News

Keren Like em Follow ki amari facebook Strana Oven Saste


This will close in 30 seconds