juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

VMRO, nane Kandidati, nane miting ki Sutka !?

Sar so shaj te dikha i agenda e mitingongiri taro VMRO, prvo puti na beshela Shuto Orizari, soske ? Dali sebepi tano adava so o VMRO ko akala lokalna alusariba nane len piro kandidati, ili pa i Sutka na interesinela len.

Achola te dikha deka o lokalna izborija tane amare (Romane) mashkar amende te borina amen koj ka vodinel akaja institucija.