mars 31, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Prvo Romani Video Produkcija o Team Elite thaj lengoro Menadzeri o Elvis Zekir, dobinge o Silver Play Button tari Video platforma YouTube.

Avdije shaj sine te dikha deka kerge tikni proslava thaj slavinge e Romane Estradaja ko jek tikno Cocktail ( Hajbe Pijbe) o Unboxing tari i vredno nagrada so dobinge la taro YouTube.

Za da dobine o Silver Play Button valjani sekole kreatore taro YouTube kanali te ovel olen naj hari 100.000 Subscriberija, kova so uspeshno o Kanali taro Teal Elite nakhavga akava baro broj.

Ko Anav taro Roma News Media Network Team Bahtakeraja e Video Produkcijake thaj lakere Menadzereske Elvis Zekir i Uspeshno dobimi Nagrada, em so po kvalitetno thaj progresivno rezultatija ki lengiri buti keribe.

Keren Follow amari Facebook Strana Roma News

Keren Like em Follow ki amari facebook Strana Oven Saste


This will close in 30 seconds