février 28, 2021

24h Information

“You cannot help the Roma without the Roma.”

Prvo Romani Video Produkcija o Team Elite thaj lengoro Menadzeri o Elvis Zekir, dobinge o Silver Play Button tari Video platforma YouTube.

Avdije shaj sine te dikha deka kerge tikni proslava thaj slavinge e Romane Estradaja ko jek tikno Cocktail ( Hajbe Pijbe) o Unboxing tari i vredno nagrada so dobinge la taro YouTube.

Za da dobine o Silver Play Button valjani sekole kreatore taro YouTube kanali te ovel olen naj hari 100.000 Subscriberija, kova so uspeshno o Kanali taro Teal Elite nakhavga akava baro broj.

Ko Anav taro Roma News Media Network Team Bahtakeraja e Video Produkcijake thaj lakere Menadzereske Elvis Zekir i Uspeshno dobimi Nagrada, em so po kvalitetno thaj progresivno rezultatija ki lengiri buti keribe.