juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

So kerga o Elvis Memeti Sovetniko ki kancelarija e presedateleske tari Vlada ki severno Republika Makedonija ?

Ko predhodno sostav sine amen ki isto funkcija sovetniko bashi romani inkluzija ki Severno republika Makedonija o Rajo Nezdet Mustafa, kova ko miro pucibe odgovortinga ki emisija ki TV Sutel deka ola sar sovetnikija nasti samo inicijativno te len odluke te shaj te pomozinen e Romane zardnica, me (Andrijano Dzeladin) uvek vakerava ako sijan ki nesavi pozicija kote so shaj kerejha vlijanie ili pritisok shaj nesto pridonesija e zaednicake.

Ko pire avgo masekoskere buti keribaja dikhaja deka o aktuelno sovetniko ko Primieri e vladakoro o rajo Elvis Memeti samo volna mrdinga pi bul em nesto kerga buti e Romaane Zaednicake ( na na odvarinava man nikaske, soske nane man potreba taro asavko nesto, ziviniava ki evrop[a thaj isi man miro slobodno lafi keribe ko zurnalizmo).

So Kerga o Elvis Memeti akala posledna masekija ? :

  • Informativno Sostanok bashi organiziribe bashi o proces priblizno 20 familijenge ki kategorija tari bizo khera ko gav Cicino.
  • Organizirime nekobor sostanokija bashi podgotovka e aktivno merkenge bashi o vrabotuvanje
  • Rabotno sostanok bashi dobibe soglasnost bashi angaziribe 5 Romane dzene ko Romane informativna centrija ko Kicevo kote so dzivdinena 1630 roma
  • Ko odnos bashi o manusha bizo lila realizirime nekozom sredbe e romane zaerdnicaja ko Tetovo thaj Kavadarci
  • Ostvarimi komunikacija odgovorno manushencar taro Ministerstvo bashi transport thaj vrske ko odnos bashi realizacija taro 16 milionija denarija bashi programa e Romenge
  • Ko informativno sostanok e zdrastveno domeja skopje poliklinika Bit Pazar dikhla pes o shajdipe bashi odgovor te shaj phravela pes Kovid punkti ki Kupatni Shuto Orizari
  • Rabotno sostanok Avaja Rio Berlin thqaj kupatni Shuto Orizari bashi donacija taro 50k Euro e romenge ki kupatni Shuto Orizari

E palo sa akava dali shaj pucaja e predhodno Sovetniko ko Premieri o Rajo Nezdet Mustafa soske o Elvis mrdinga a o tu sar sovetniko na sine asavke izvestaja kola so pridonesinge e zaednicake?

Pucaja keda ka shaj vishe te pridonesina amare ustvari tumare pozicijencar te pridonesinen tumare zaednicake a na nesto javereske ( Platake).