mars 30, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Romani strategija 22-30 mukhli ko konsultativno procesi

I Romani Strategija bashi 2022-2030 bersh, mukhli tani ko konsultativno procesi, kote so organizacije shaj dena predlogija bashi strategija najkasno dzi ko 26.12.2021 bersh.

O procesi bashi podgotovka e Strategijakiri bashi inkluzija e Romengiri tani rakovodimi tari Vlada e Republika Severno Makedonijakiri preku piro Sovetniko bashi inkluzija e Romengiri em nacionalno kontakt tocka e Romenge ki sorabotka e Ministerstvoja bashi trud thaj socijalno politika sar nositeli e strategijakoro bashi o Roma, tehnicko podrshkaja taro Sovet bashi regionalno sorabotka.

O Procesi bashi kreiribe i strategija kerga pes ko nekobor faze :

1to faza – Formiribe rabotna grupe ko ramke taro nadlezna ministersvija, ki koordinacija taro Ministerstvo bashi trud thaj socijalno politika.

2to faza – Phravdo povik bashi konsultacije e gragjansko organizacijencar bashi khedibe predlogija em nominiribe manushen bashi uchestvo ko rabotna grupe preku i platforma NGO sorabotka.

3to faza – Sprovedibe 2 rabotilnice bashi usoglasibe e predlogonge em i nadleznost sekole rabotno grupake taro ministerstvo em o prestavnikija taro gragjanska organizacije ki podrshka taro IPA proekti « Inegracija e Romengiri 2020 »

4to faza – Sprovedibe taro 45 fokus grupe e Romane zaednicaja ko 15 opshtine ki podrshka e Proekteske podrzimo tari Agencija USAID thaj i Kancelarija bashi Romane Inicijative taro Berlin ( RIO )

5to faza – Forum e prestavnikoncar taro gragjanska organizacije em o rabotna grupe taro nadlezna ministerstvija

6to faza – Koordinirime konsultacije e javnosteja preku ENER dostavibaja predlogija, mislenja em zabeleshke tari pobuvli javnost

7to faza – Usvojibe i Strategija bashi inkluzija e Romengiri tari strana e Vladakiri tari Republika Severno Makedonija

Ki podgotovka e Strategijakiri, sine koristime primarna podatke taro soodvetna baze taro Ministerstvo bashi trud thaj socijalno politika, Ministerstvo bashi Obrazovanie thaj nauka, Agencija bashi vrabotuvanje, Drzavno zavod bashi statistika, Ministerstvo bashi informaticko opshtestvo thaj administracija thaj o Ministerstvo bashi zdravstvo.

Postoecko situacija

Generalno zakljucok tano deka o sprovedibe e Strategijakiri bashi inkluzija e Romengiri thaj NAP ko odelna oblastija, na doresle o ocekujmo progres. Spored o izvestaj e Evropsko Unijakoro bashi napredok e Republika Severno Makedonijakoro ko odnos tari inkluzija e Romengiri, konstatirimo tano ogranicimo napredok ki sporedba e bersheja 2019. Notirinela pes deka o sprovedibe e strategijakoro em soodvetna akciska planija bashi obrazovanie, vrabotuvanj, domuvanje, zdrastvo na sprovedinena pes celosno.

Vizija e strategijakiri

Unapredibe em razvoj e socio-ekonomsko, pravno polozba, kulturna em chibjakere pravija e Romengere ki RSM preku obezbedibe taro soodvetno em pravicno pristap dzi ko javna shukaripa em usluge, kote so i Romani zaednica ucestvinela ednakvo ki izgradba taro inkluzivno opshtestvo kova zasnovinela pes tari eliminacija protiv sa o forme tari diskriminacija, antiromano sentimenti thaj chorolipe.

Cidindor tari vizija, i nacionalno strateshko ramka bashi o Roma prezentirimi ki strategija dela o nasoke bashi spravibe e predizvikoncar kolencar soocinena pes o Roma ki socijalno inkluzija em ko ostvaribe o manushikane pravija.

Generalna targetija tane:

  • te namalinel pes em eliminirinel pes socio-ekonomsko jaz mashkar ko Roma em o javera na romano naselenie taro makedonsko opshtestvo
  • te namalinel pes o chorolipe thaj o nevrabotenost mashkar ko Romano naselenie
  • te sprovedinel pes efektivno borba protiv i diskriminacija em o anticiganizam preku promovoribe taro ednakvost em obezbedibe taro celosno uchestvo e Romengoro ko opshtestvo

I strategija shaj te chitinen la ki Makedonsko chib ko akava linko

A o obrazec bashi predlog merke thaj aktivnostija ko akava linko


Keren Follow amari Facebook Strana Roma News

Keren Like em Follow ki amari facebook Strana Oven Saste


This will close in 30 seconds