juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Pelen ki Koma, na sijen svesna !

Closeup Doctor performing CPR for his patient in ICU room. Emergency CPR.

Dali sijen ki Koma, ili pa tumenda na dzanena so te keren ?

Pa odoborka li na siklilem nisto taro akala palune 30 bersh so slucinela pes e Romane politikaja, odoborka li nane tumen ladz te priznajnen kaj na sijen sine e zaednicake nego kergen samo nepotizam.

Asavko ritam nane ko korist e zaednicake, ko korist tano adalenge kasar so tumen sorabotujnena, e Mainstream partijencar, oven iskreno ko kozom izborija ucestvingen direktno ili indirektno ?

Keren jek replay taro tumare mitingija, mahalska sredba kote so obecingen e zaednicake te verujnel tumen, dali 5% adalestar ispolningen ?

Dosta vishe demagogije, tari koma na ushtela pes aghar kolaj, mora specificno tretmani, ako peljan ki koma sebepi o krvno pritisok sigurno palo ushtibe nane te ikere isto hajbaskoro rezimi kova so shtetinela tire krvno pretisakoske, epa isto aghar em ki politika…

Chivgen amen te podrzina VMRO, chivgen amen te podrzina SDSM, kas akana ka chiven amen te podrzina te shaj zadrzinena tumare licna bukja ?

Phajrargen o Romano elektorati ko naj sitna fragmentija so postojnela, sijen Jude mashkar tumende ko makedonska partije, lenge adava odgovorinela soske oslabinena amari zaednicko sila, kozom vredinena sar partije ?

Dzi kote i tumaro dzandipe, kote sijen naj sposobna te pridonesinen tumare zaednicake ?

Amen so frdaja i vina (krivica) upra tumende tano argumentirimo, soske fakti tano odobor bersha sijen ko politicko zivoto progres nane kova soj i ocekujmo tari jek nacija, koja so trebola cache te ovek delo taro odlucuvacka institucije.

Setinen tumen, sarine sijen sine ko jek than jek vreme skoro ki jek politicko partija, sarine sijen sine pashe e donatorencar, soske tegani na koristingen adala resursija te vazden i Romani zor upre, poshto tegani sine tumen but bukja ko tumare vasta, ama pusto hovavdilen pa pogreshno koristingen o resursija.

Dzanava deka sijen dovolno inteligentna em halilen i Politika ki Makedonija, isi li than te kera amenge da than sar zorali politicko organizirimi zaednica ?

Jek puchibe mucinela man, soske nashti khedena o naj shukar kapaciteti Romano, te chiven le ko Korist e Romenge ?

Baro tumaro Ego, darana deka tumen nane te oven o BARE, dikhena konkurencija, ili pa sekoj mashkar tumende dzanena tumare bukja em ikerena tumen jek jekhe tari gusha?

Aloo ki Koma li sijen ?

O Roma siklile tumare fore, ma mislinen deka ko naredna bilo save izborija ka aven o bakhre pali tumende, akava puti o Ruva(zaednica) ka hal tumen.