juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Opre Roma Srbija, akcija-reakcija

Vtornik kkaj o 21h ko gav Pertate brutalno sine mardo em teshko povredimo e 16 bershengoro B. S. Ki privatno proslava Sveti Arangel, o terno Rom sine mardo taro nasilniko kova sine ki akaja privatno proslava ko familijarno kher ko Pertat kote so bashavela sine pire orkestareja.

Rasisticko sine napadimo samo adaleske so sine Rom, bashi povrede ko muj em phagi vilica o B.C. Sine prefrlimo konurgentno centar ko Leskovac kote sine leske dendi prva pomosh, a palo adava sine prefrlimo ko Nishko klinicko centar.

Pali reakcija taro Opre Roma Srbija, o nasilniko sine privedimo tari strana e policijakiri thaj adzikerela pes te odgovirinel krivicno bashi napad upra ko maloletniko thaj rasisticko ponashaj.