juin 2, 2020

24h Information

Be Informed in real Time …

O Evropska granice shaj te achon panle dzi ko Septemvri

I Evropsko Komisija koja so anga odluka ko 17 mart, te ovel phanli i Schengen zona 1 masek, ko Brisel kerga pe lafi o phandibe e granicengoro te ovel produzimo panda 1 masek so znacinela naj hari dzi ko 17 maj 2020 bersh. A o Francusko Prezidenti denga predlog i Schengen zona te ovel phanli naj hari dzi ko Masek Septemvri, kote so penela deka o phandibe e Evro zonakiri shaj kaj vazdel i Evropsko ekonomija kote so pali akaja bari sanitarno kriza ki celo Eu Zona ka ovel ekonomijakiri Kriza.