juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Nevladino intelektuali thaj kapaciteti ki Politika, soske te na ?

Odobor bersha postojnena Nevladina organizacija, kola so kerena buti ki Romani problematika, ama fakti tano deka o rezultatija ili tane nevidliva ili pa but hari postignime.

A ma te bistra da deka but nevladina organizacije, kerge buti samo kozom te keren buti ( te len honorarija), bershencar borinena pes bashi:

 • Ednakvo pristap thaj tretmani
 • Pravicno zastapenost
 • Inkluzija
 • Diskriminacija,marginalizacija
 • Pravija e Romane dzuvljakere
 • Obrazovanije
 • Domuvanje
 • Zdrastvo

Ako laja akala nekozom tocke soj tano postignimo lendar sar unapredibe ili pa reshimo jek detalno problemi taro A dzi ko Z ?

Spored adava so analizirinaja , tano deka pobaro broj taro Nevladina aktivistija kerge peske em pire manushenge than ko nesave institucije (isto sar o politicka partije), ama nane sa olendar asavke kola so kerena nepotizam, mora te priznajna deka nesave manusha taro adala nevladina organizacije na sikavge rezultatija ko reshibe ili arakhibe solucije sar te reshinen pes o problemija, ama gradi ki peste jek baro kapaciteti (dzandipe).

Akate puchaja amen akana, soske adala Aktivistija ili individualcija kola tane ili sine delo taro nesave proektija, piro dzandipe ili kapaciteti na chivena le ko Politicko drumo, kote so frontalno em po agresivno saj te pristapinen em te afrintirinen sekoja politicko prescka ko reshibe o Romano problemi.

Na primer:

 • Isi organizacije so kerena istrazuvanje thaj analiza – Soske adava istrazuvanje em analiza na koristinena le ki direktno politika ?
 • Isi organizacije so mobilizirinena e zaednica – Soske adaja mobilizacija na kerela pes ko korist politicko partijake (Clenija em sikavibe politicko mok)
 • Isi organizacije kerena pravicno zastapenost – Soske adaja pravicno zastapenost na kerela pes ki direktno politika, politicko rodibe ?
 • Isi organizacije gradinena Studentsko kadar – Soske adava Studetsko kadar te na ovel Politicko Mok ?

Em panda but bukja so shaj nabrojnaja len, shukar i sar nevladino organizacija te delujnen, ama poshukar ka ovel piro kapaciteti, intelektuali thaj dzandipe te koristinel pes ko Politicko drumo.

Oja ko politicko drumo, soske sa avdije so vrtinela pes okolu amende em sar Romani problematika tani POLITIKA, keda ka ova politicko organizirime, zorale, dzanle, tegani nadinaja amen deka o Institucije ka dikhen amaro kapaciteti, em nane te den amen o standardno odgovor  » Nane tumen Kadar »

Na trebola te garaven pes palo nesave pozicije soj tane ne mokna e zaednicake ( sar individualcija, ok odgovorinela tumenge) tumare cel em diskurs tano deka borinena tumen e zaednicake.

Ako cache i adava, onda sikaven Politicko zrelost, deka siklilen em sijen spremna te ikljoven ko politicko fronti, kote sekoaj politicko shamarka ka del tumen panda pobari motivacija sar te isprajnen o kerde greshke em te unapredinen zaedno e Zaednicaja.

Tumenda pehenena « Covek partija » nane shuzi recepta dokazinen deka i Kolektivno konsultativno politika tani i magicno formula bashi uspeh e zaednicake, ma te bistra em te vakera deka isi than Sarinenge te oven ko pozicije kola tumenge ka oven vazna em so ka pridonesinen e zaednicake.