juin 2, 2020

24h Information

Be Informed in real Time …

Mereja Prirodno a i Drzava racuninela tut deka muljan taro Covid-19

Ko akala posledna dive slucinga pe te nakhen i dujnaja Roma tari prirodno smrt, kola so sine primime ko Makedonska Bolnice ( 8mi Septemvri ko Skopje) sar Covid-19 a nane len nisavi vrska adale bolesteja. Ako nekoj nakhela i dujnaja trebola te respektirinel pe lengere verska obredija, a adava nazalost nasine dozvolimo nesave Dzenazenge. Bizo nisave rezultatija taro kerdo testi bashi o Covid-19 ola vec klasiringe deka o meribe sine predizvikujmo taro Covid-19, Ako nakhla i dujnaja taro Covid-19 onda trebola ko medicinski izvestaj te ovel pishimo deka i Smrt tani predizvikujmi taro Covid-19 kote so na sine o slucaj nego isi dobimo izvestaj kote so pishinela « PRIRODNA SMRT ». O Pacijenti sine primimo ko normalno odelenija a na ko infektivno toxikoloshko odelenie.
Dali i Drzava ko meribe da kerela samo statistika e romencar?
O Presedateli tari Narodno Partija e Romengiri NPR o Rajo Gege Demirovski rodela detalno izvestaj tari Bolnica 8mi Septemvri  bashi o posledna smrtna slucaevija so slucinge pe e Romencar. Sa Okola Familije soj tane povrzime asavke slucajencar neka javinen pe ko Presedateli taro NPR ko Gege Demirovski kote so ka rodel pe te osvetlinel pe i situacija e romengiri ki Makedonija.