avril 17, 2021

24h Information

“You cannot help the Roma without the Roma.”

Gege Demirovski rodela taro Stevo Pendarovski te ovel pokanimo ki Lidersko sredba…

Sar so Resla amenge informacija ki amari redakcija, o Presedateli tari Narodno Partija e Romengiri rodela o Romane da partije te oven delo taro Lidersko sostanok so valjani te orzinel pe sigende.

Citinen povise…

До Претседателот на РСМ Г-дин Стево Пендаровски Претседателот на Народната партија на ромите г-дин. Геге Демировски бара од Претседателот на Република Северна Македонија г-дин. Стево Пендаровкси да биде поканет на планираната лидерска средба како претставник од третата по големина заедница во државата, на која ќе се разгледа можниот датум за оддржување на веќе поместените вонредни избори. Како претставник на единствената Ромска политичка партија која самостојно ќе настапи на следниве избори, барањето не е само легитимно и оправдано туку и во интерес на целата Ромска заедница. Ве молиме за суптилна и адекватна сериозност при разгледувањето на моето барање. Доколку барањето не ни се испочитува, тогаш Ромите одлуката со право ќе ја протолкуваат како нов обид за дискредитација на политичкиот и интелектуалниот капацитет на ромите и како еден класичен обид за саботажа на Уставните права на плодоуживачите на тоа право. Од вашиот одговор, ромите ќе ја имаат можноста да ве запознат и ве видат во право светло. Со почит Претседател на НПР Геге Демировски