mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Covid-19 o Naucnikija povikujnena ma te cidel pes i hipoteza tari laboratorsko nesreka

I debata bashi o poteklo e korona viruseske pale vazdinga pes palo objavibe e prestizno spisanijeskoro « Science », koleste 18 biolozija povikujnena te razgledinel pes i hipoteza bashi laboratorisko nesreka.

Ni jek hipoteza na trebola panda te ovel iskljucimi. Ko lil objavimo cetvrtok ko naucno spisanie « Science », skoro 20 biolozija verujnena deka i mozno,iako panda nane utvrdimo, o poteklo e viruseskoro Covid-19 te ovel slucajno.

Spored akala istrazuvacija, na trebola te iskljucinel pes i hipoteza bashi virus kova so naslja tari laboratorija ko Wuhan – izvor bashi teorije na zagovor, kova so mislinena deka akava vodstvo sine but sigende iskljucimo taro izveshtaj sostavimo taro timi tari Svetsko Sastipaskiri Organizacija koja so sine ko kinesko gradi taro januar dzi ko februar.

I Svetsko Sastipaskiri Organizacija rodela nevi istraga

Od sar gele peske februari taro kinesko gradi, o ekspertija taro SSO kerge studija sprovedimi zaednicko e kinesko istrazivacencar, kolate ola verujnena deka o prenesibe taro virus « Covid-19 » ko manusha tari strana e zivotinjakoro tani hipoteza « nut veruvatno » naprotiv, ola mislinena deka laboratorisko incidenti achola « krajno hari veruvatno »

Konkluzije kola so na ubedinge e manushen tari agencija, soske o generalno direktori taro SSO o Tedros Adhanom Ghebreyesus, rodinga ko krajo e masekoske Mart nevi anketa ekspertencar specializirime bashi hipoteza e isteknujbaskoro taro virus.

O Autorija e lileskoro rodena lengiri strana jek anketa dali taro SSO ili javer te ovel « transparentno,objektivno, faktencar taro podatke, koja so ka lel vreme bashi jek bari ekspertiza, em rodena jek nezavisno nabluduvanje ko nacin te shaj te lel pes odgovornost em te limitirinel pes o impakti taro vlijanie ili konflikt taro interes.

About Author