mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

5 za 12 !?!

Naj spremna partije ki Severno Makedonija tane o Romane politicka partije.

Nisavo politicko modeli nane lenge ramno ko celo sveto, palo sekola izborija nashavgovena em pojavinena pes samo keda trebola te pijen amari godi.

VMRO, SDSM, DUI, AA, Levica em sa okola politicka partije ki Severno Makedonija tane 0 (nula) prema o Romane politicka partije.

Palo sekola izborija o na romane PP isi len aktiviteti dali sar pozicija ili sa opozicija, popravinena pe greshke ko teren e zaednicaja,chivena ko than neve strategije sar te oven po uspeshna ko naredna izborija, samo amare Romane politicka partije na keren buti.

Shaj isi len specijalno modeli so panda ni jek politologo na otkrijnga o Modeli 5 za 12, tegani aktivirinena pes balvalaja so ola da svesna deka adaja balval na ingarela amen nigde.

Izborija spreminena pes, Strategije kerena pes, aktivnostija kerena pes, simpatija kreirinela pes ko teren, podrzinela pes i zaednica sekova dive ko bilo save sekole diveskere problemija, a amende tano sprotivno nane tane nigde ko teren.

Ocekujnaja te dikha aktivitija taro PCER ( blokiringa man ko socijalna mreze ) nashti dikhava e Rajo Samkaskere aforizmija, SRM kerge i pre registracija e partijakiri pa lendar da ocekujnaja aktivitetija ko teren, OPER (Ovda blokiringa man) Nezdet Mustafa spreminela li nesavi javer strategija te predvodinel Evropsko politika chivindor pionija te keren leske promocija ?, DSR osven o Romano BAL od tegani nane amen dikhlo nishto tari partija, ROM partija adzikeraja te dikha ola da soske nane ko teren, DPR lendar da nane nisave informacije so kerela pes buti, PDPR thaj o Aksel Ahmedovski kerge po kongresi em adava i nishto povishe na dikhlem, OPRE ROMA momenatlno i ko stand by sar so shaj te dikha ko socijalna mreze o Tefik Mahmut iranga pe ko nevladino sektor kote kerel buti ko UNICEF, CDU ko pocetok keda prevzeminge i partija NPR (ko nevo CDU) sine aktivna ama akana olada nashavdile, AVAJA najavinga piri politcko partijaj angleder but masekija ama panda na dzanaja dali ka oven ili na ovena politicko partija adzikeraja informacije olendar, Kurto Dudush Kuco najavinga deka ovda ka phravel politicko partija iskreno namera ili mangla samo te merlinel o pulsi e javere politicko partijengoro?

Pa isi amen but Romane PP sekoj lendar ko 2 kurke te keren po nesavo aktivnost, o Romane medie ka ovel amen so te pishina sar informacije, a inaku aghar mukhena amen samo ko pretpostavke em amare (chachutne) kolumne

5 za 12 ma te adzikera !!!

About Author