mai 26, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

27to Dekemvri nevo istorisko dive ki Romani Politika ?

Dali o avdisutno dive ka khuvel ki istorija e Romane politikake? Spored o informacije taro povishe Romane politicka partije kola so dobingem len, avdije trebola te beshen sa o Liderija taro politicka partije ko jek astali em te pocminen te keren lafi bashi zaaednicko Romani platforma em zaednicko nastapibe ki politicko scena.

Dali alo vakti, kote so osvestinge pes deka ola sar Politicko partija nasti sikavena nisavi sila pire koaliciono partnerencar, deka i Romani politicko sila tani o zaednickok buti keribe ko interes e zaednicake ?

Achola te dikha dali nekoj palo akava lengoro sostanok ka ikljol pozitivno soopshtenieja ili pa, pale ka vladinel adava syndromi « na be me nashti oleja beshava lafi te kerav » Sar i te ovel akava dive shaj te ovel nevo dive kova so ka pamtinel pes ki Romani politicko istorija.

About Author