mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Zaev oficijalno napushtinela o SDSM

Zaev gelo peske tari lidersko pozicija ko SDSM. O Centralno odbor anga odluka bashi andrepartiska izborija te ikeren pes ko 12.12.2021 kote ka birinel pes o nevo partisko lideri.

O Nevo lideri ocekujnela pes te ovel em o mandatari te formirinel i nevi vlada ki podrsha e opozicisko partijaja ALTERNATIVA, koja tari opozicija avela ki vlast .

About Author