mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Vmro thaj Sdsm e Romen bisterge

O duj bare gadzikane Partije VMRO thaj SDSM Izgleda e Romane aktivisten taro lengere partije em pe koalicionen partneren bisterge len. O nezadovolstvo dikhela pe ko lengere clenija em ko romane partije kote so ko naredno vondredna parlamentarna izborija ko pumare liste na chivge e Romen ko dobitno kombinacije. Adaleja so dikhla pe em sikavela pe deka o Roma ki Makedonija nane dikhle pod ednakvo sar o javera nacije ki Severno Makedonija. Shaj akana tano kasno bashi akala izborija ama nadinaja amen deka ko javera izborija ka ovel jekhipe maskar ko Roma thaj ka prezentirinen pe bizo ni jek gadzikani partija. Koalicija e Romenge na trebola shaj sar Romani da koalicija te ikaven pe 2 dzi ko 3 pratenikija 

 

About Author