mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Udri brigu vo Sutka

O Ministeri bashi andrune bukja o Rajo Nake Culev erat ki izjava bashi televizija Sitel vakerga deka ko Skopje i opstina Shuto Orizari na pocitujnela o Policisko saati, kova so kerga vrvna reakcije ko graganija tari Sutka thaj isto kovGradonacalniko kova so denga izjava akale lafencar


ko odnos e rakakere nesrekno izjavaja e tehnicko ministereske bashi andrune bukja, kova so vakerga deka ko cakti e policisko saateske sine registririme but prekrshkija ki opstina Suto Orizari, mangava te informirinav i javnost deka soglasno o podatke taro policisko odelenie ki opstina Shuto Orizari ko posledna 5 dive sar soj postavimo o policisko saati, nane ni jek prijava upro nesavo dizutno tari akaja Opstina. Molinaja e Ministere javno te izvininel pe e Dizutnenge tari akaja komuna.

About Author