juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Samo akava li zasluzingem o Roma ?!

O Narodno pravobraniteli denga izveshtaj bashi o 2018 bersh bashi soodvetno pravicno zastapenost ko institucije, pa adaleske akana ka sikava tumenge kote em kozom Roma isi amen vrabotime, dali samo akava zasluzingem sar Roma ki Severno Makedonija ?

BershVkupno VrabotimeRoma Vrabotime
200759629462
200867728527
200969148551
201082555574
20111021031304
20121073361380
20131080781365
20141088481497
20151205131698
20161303091736
20171314881715
20181383261800
izvor izveshtaj naroden pravobranitel

Akala tane o brojke 11 bershenge kote so o Romano zastapenost edvaj nakhavela o 1,3% a po pravilno trebola o duplo soske sprema o balanseri kerdo o Roma trebola te oven zastapime 2,66%.

Ake ko save Ministerstvija thaj institucije kerena o Roma buti thaj kova tano lengoro broj :

sa o slike lende tano taro izveshtaj taro Naroden Pravobranitel

Akala tane o tabele kolende sijem em kozom sijem zastapime, akana achola amenge sar Roma te dikha akala cifre em te Razmislina, dali trebola te vazda amaro Romano Svest em te popishina amen sar Roma te shaj ko naredna bersha te phenen STOP e drzavake e manipulacijaja e Romane brojkencar.