avril 17, 2021

24h Information

“You cannot help the Roma without the Roma.”

Pali Germanija i Francija da zabraninela…

Pali eratutni odluka ki Germanija avdije O Avgo Ministeri e Francijakoro zabraninga o khedibna taro 100 dzene naupre adaleja so but sale bijavengere ka odlozinen o Romane Bijava.