mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Pali Germanija i Francija da zabraninela…

Pali eratutni odluka ki Germanija avdije O Avgo Ministeri e Francijakoro zabraninga o khedibna taro 100 dzene naupre adaleja so but sale bijavengere ka odlozinen o Romane Bijava.

About Author