avril 17, 2021

24h Information

“You cannot help the Roma without the Roma.”

O NPR Najavinga pire kandidati bashi o lokalna izborija 2021

Avdije ko piro Facebook profili o Presedateli tari Narodno Partija e Romenge NPR o Rajo Gege Demirovski Najavinga pire kandidati bashi o lokalna izborija.

Sar Kandidati bashi Shuto Orizari sine Najavimo o Demir Ismail Demo