septembre 29, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Kurto Dudus – Fatima Osmanovska ili Asan Ferat ? I Trka pocminela oficijalna 3 kandidatija taro SDSM bashi Gradonacalniko

Oficijalno Avdije preku pire Facebook profilija objavinge piri kandidatura ko SDSM o Kurto Dudus aktuelno gradonacalniko ki Opshtina Shuto Orizari, Fatima Osmanovska Presedatelka ko Sovet e Opshinakoro thaj o Ferat Asan Presedateli ko Opshtinsko Ogranok taro SDSM.

Kas ka birinel i Partija koj ka ovel o idno kandidati taro SDSM bashi gradonacalniko ki Opshtina Shuto orizari ?

Sigurno ko kratko vakti ka doznajna le, dali bilo koj te ovel o oficijalno kandidati okola 2 javera ka oven fair play igracija em ka pomozinen e zaednicko kandidate te pobedinel ko lokalna izborija?

Shaj akala dive ka sikaven amenge pumare programe kola so dinge len ki partija , ko savo sistemi ka ovel birimo o idno kandidati ki partija ?

Sa akala odgovorija nadinaja amen deka o Roma News team ka del tumen ko naredna dive, a dzi tegani te produzina te druzina amen zaedno.

About Author