mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Kozom pare lele o Romane politicka partije taro Budzeti e Vladakoro ?

Sekoja jek Politicko partija ko bersh dobinela pare taro drzavno budzeti, aghar em o Romane da Partije.

Roma News kerela tumenge jek slika te dikhen bashi 2020 bersh koja partija kozom pare dobinga:

Romi Obedineti Makedonija ROM 0 Denarija

Sojuz Na Romite SRM 4.619.515 denari

Demokratska Partija na Romite DPR 191.083 denari

Partija za celosna Empancipacija na Romite PCER 270.625 denari

Obedineta Partija za Empancipacija na Romite OPER 262.342 denari

Partija za Demokratski Prosperitet na Romite PDPR 94.455 denari

Demokratski Sili na Romite DSR 678.569 denari

Narodna Partija Na Romite NPR 0 denari

Akala tane o oficijalna izvestaja taro adava kozom o Romane partije dobinge taro drzavno Budzeti, ko Naredno periodi Roma News ka sikavel tumenge sar troshinge akala sitna ili krupna pare.

About Author