juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Kova Kandidati sine le najvishe dikhutne ko Politikakoro Kurko ko Roma News

Roma News sar so obecinga deka ka kerel jek sporedba koja emisija kozom sine dikhle em tari koja lokacija, ake avdije ka oven hari po statisticko objasnime amare emisije, dali o Live emisije tane indikatorija? sine amenge misafirija o kandidatija bashi gradonacalnikija ki kupatno Shuto Orizari :

Asan Ferat Emisija Kerdi 20.09.2021

Reach 17017 manusha, 5810 interakcije, 1800 komentarija thaj 151 spodelimo thaj MAX Gledacija ko LIVE 334 dzene

Glavna regionija kotar dikhle i Emisija :

Drzave kola so dikhle i Emisija :

Kurto Dudush Kuco Emisija kerdi ko 21.09.2021

Reach 17811 manusha, 5065 interakcije, 797 komentarija thaj 74 spodelimo thaj Max Gledacija ko LIVE 647 dzene

Glavna regionija kotar dikhle i Emisija :

Drzave kola so dikhle i Emisija :

Tefik Mahmut Emisija kerdi ko 22.09.2021

Reach 36286 manusha, 14640 interakcije, 1600 komentarija thaj 490 spodelimo thaj Max Gledacija ko LIVE 1200 dzene

Glavna regionija kotar dikhle i Emisija :

Drzave kotar dikhle i Emisija :

Gege Demirovski Emisija kerdi ko 23.09.2021

Reach 20231 manusha, 5448 interakcije, 1500 komentarija thaj 166 spodelimo thaj Max gledacija ko Live 747 dzene

Glavna regionija kotar dikhle i Emisija :

Drzave kotar dikhle i Emisija :

Sa o Statisticka informacije tane lende tari amari Facebook page Roma News