mars 30, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Implementacija Romani Strategija (Domuvajne) kaj gele o Pare?

But bersha kerela pe lafi deka ki Severno Republika Makedonija , sprovedinela pes i implementacija tari Romani strategija kote so but pare nakhena sine taro Ministerstvo bizo resori kova so lela sine o pare taro Ministerstvo za Transport i Vrski.

Te haljovaposhukar so sine pishimo ko lil te ovel kerdo 2016-2020 bersh.

Ki Bitola sine troshime 1.000.000 denarija bashi keribe meshovito kanalizacija ki ulica ljubojna br.162

Implementacija taro proekti "Rekonstrukcija taro zavrshnoo sloj ko ulice: Slavko Davcev, Blagoj Kirkov, Blagoj Strackov, Jordan Dzurnov hem Stefan Bogoev" ki Opshtina Veles. 2.000.000 denarija

Jaknejne o kapaciteti ko lokalno nivo 6.273.000 denarija

Domuvajne em urban razvoj ko Romane zaednice ko opshtine Prilep, Stip thaj Topaana (Cair) 102.000 euro

Ankete em terensko buti keribe bashi legalizacija e romane kherenge, taro nevladina organizacije budzeti 12.950.000 denarija ili 215.833 euro

Akava tano samo jek delo taro troshime pare so gele ko lokalna samo uprave thaj ko Nevladina Organizacije, celo puchibe tano soj tano realizirimo taro akava budzeti direktno povrzimo e Romane mahalencar ili pa lengere « Domuvajneja ».

Achola amen akana te kontaktirina e Opshtinen thaj e Ngo, te puca len: sar sine troshime o pare bashi poshukaripe e romengoro?

To be Continued…

Keren Follow amari Facebook Strana Roma News

Keren Like em Follow ki amari facebook Strana Oven Saste


This will close in 30 seconds