mai 28, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

I Germansko AFD mangela te zabraninel te aven rabotnikija taro Balkan?

Predlog tari germansko desnicarsko extremistiscko partija AFD te ukuninel pes o pravilo bashi o Zapadno Balkan te khuven sar biklafikujmi rabotno sila ki Germanija predisvikinga otpor taro sa o javera parlamentarna frakcije ko Bundestag, kola so jekhe lafeja objavinge deka ka otfrlinen o predlog.

AFD mangela te chibavel pes akava pravilo te shaj o germanska rabotnikija te dobinen i buti ki germanija, em sar te chinavel pes i praktika bashi, sar so tvrdinena, loshna platime balkanska rabotnikija te peraven o nisko platimo sektori ki germanijakiri ekonomija.

Wolfgang Strengman Kun, prateniko taro Zelena, vakerga deka o predlog taro AFD tano meshavina tari bi dzandipe i ekonomija thaj i netolarencaija prema ko strancija.

Ki naredno Parlamentarno faza, akava predlog ka diskutirinen le o komisije, a palo adava ka ovel chivdo ko posledno glasanje.

About Author