juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Deponija koja i aktivno sar vulkani

Ki kupatni Šuto Orizari,angleder duj kurke počminġa te tablola divo deponija sekova dive thaj rak. I khan e dumaneskeri thani Nepodnoslivo!.O vozduh toksično!,o dizutne našti,bešena avrijal pe dvoronde,ni ko ulice.I bari deponija araklola ki krajno ulica e Šutkakeri(poznato sar kaj o Đidi,o placi,o drom so đala za vizbegovo).O dizutne tari Šutka,lično informiringe pred panđ divesa e nadležna tari komuna baši akava problemi,numa panda i deponija i ate, thaj povremeno tablola jag.O javno komunalno pretpriatije Komunalec,ovda ne lela pe ingerencije te račistinen adaja deponija.Akavai baro bilačipe so o dizutne tari Šutka araklalen akale « vulkanea »thaj deponijaja snosinena odgovornost thaj o ministerstvo baš i sastipaskeri sredina,o ministerstvo baši o sastipe,thaj o ministerstvo za ekologija.Ola valjani (o andime) ko but sig vakti te ostraninen akava baro bilačipe,kovasoi opasno baši o sastipe e dizutnenge tari Šuto Orizari!.