mai 26, 2024

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Bijangola li i nevi politicko Romani platforma ki Severno Makedonija ?

Oja puchaja amen bijangola li i nevi politicko Romani platforma (politicko partija) ki Severno Makedonija ?

Sar so doznajnaja erati ki Komuna Shuto Orizari ko rekordno vreme sine khedime 1050 popisija taro 1001 potrebna bashi formiribe politicko partija.

I nevi politicko partija koja tani inicirimi taro poraneshno kandidati Tefik Mahmut, khedinga o potrebna potpisija samo 10h kote akana o procesi dzala po angle a adava tano akana I registracija e partijakiri, o anav e Romane politicko partijakoro ka ovel « OPRE-ROMA » Kova so nane le nisavi vrska e inicijativencar Opre Roma Srbija thaj Opre Roma Kosovo.

Ocekujnaja kaj akaja nevi politicko opcija ka oven phravde lakere udara sekole jekhe romeske kova so isi le interes bashi angle dzajbe e Romane zaednicake em nane te ovel copy paste taro javera postojecka romane (covek) partije ?

Adzikeraja i oficijalno registracija thaj i prvo press tari akaja partija so ka nudinel poinakvo taro javera em sar akaja partija ka khedel e Romen te dza anglal ?

Opre Roma

About Author