mars 30, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Avaja avdije prezentiringa piri kampanja bashi o popis 2021

Avdive Avaja najavingja I nevi kampanja bašo o dživdutnengoro genibe 2021. Akaja nevi kampanja trebela te afirmirinel o romano identito adalea so ka šaj o Roma te sikaven po romano identite bizo pritisokija thaj manipulacije. Isto agar Avaja ka informirinel I romani zaednica bašo o dživdutnengoro genibe 2021 ko periodi so avela. Sar inicijativa ka kera buti te šaj sa o Roma ki them em tari dijaspora te oven opfatime e genibaja. Sa o Roma trebela te oven tromale te sikaven po romano identiteti. I kampanja vikinelape Barikane Roma.

Ki avdisutni konferensija o Elvis Shakjiri pengja kaj o Roma sar zaednica sine zrtven taro socijalno inzjinjering kote so bašo 3 berš taro 1991 dži ko 1994 nashavdile sar numero 10.000 Roma tari them. Ko 1991 ki them sine 52.103 Roma a samo bašo trin bersh (1994) sine 43.707 Roma. Palo odova ko 2002 berš o numero sine 53.879 Roma. O Elvis Shakjiri sine svedoko taro manipulacije ko 2011 kana bašo o Roma popišuvacija na sine lenge dendo šajdipe te ginen e Romen ko teren, odova si sebepi so o javera popišuvacija taro javera zaednice popisinena sine e Romen ko romane mahale. O Shakjiri bičalga mesažo gži ko javera zaednice te oven fer ko genibe, bizo manipulacije uprol o Romano džijani, thaj bizo te iskoristinelpe odova so o Roma pendžarena o cibja taro javera zaednice ki them.

O Albert Memeti pengja kaj o genibe si taro but baro značaj e Romenge soske kobor I pobari I zaednica odobor pobut bukjarnipaskere thana ka ovel e Romen ki administracija, dali ka šaj te keren Romane lafi ko sudo, dzi ko odova kobor baro ka ovel o budžeti e Romenge. O Memeti isto agar vakjergja kaj o Roma adžikerela te oven kotor tari I struktura so ka kerel o geniba sebepi so odolea ka bajrol I kredibilnost thaj I validnost taro o geniba.

I Marija Sulejmanova vakergja kaj ni jek genibe dži avaka na sikavgja o realno numero taro Roma ki amari them. Prekal o paluno genibe o Roma sine 2,66% taro sasto džijani ki them, numa akana palo 19 bers taro paluno genibe. I Avaja penela kaj o Roma tane 4% taro sasto džijani ki them, na pohari taro 85,000 Roma kola so dživdinena ki them. Akava numero ka ovel pobaro kana ka geinenpe o Roma so I tane ki dijaspora. I Sulejmanova vakerela kaj I Avaja ko avutnipe ka ikljol konkretno metodologijaja baso avada sar ka reselpe dzi ko akava numero.

I Selvije Mustafi vakergja kaj I Avaja ka ovel ko teren. O aktivistija tari Avaja thaj sekova zaednicakoro cleni ka povtorinel kaj tano barikano/i Rom/ni ki tromali RSM. I Mustafi vakergja kaj ka kerelpe butu ko odova te shaj o Roma tromaleste te vakeren kaj tane Roma bizo dar thaj pritisok. I Avaja ka organizirinel e romane dijaspora ki sasti Europa avaleja so ka sikavel o transnacionalno suporto. Taro 1 Mart dzi ko agor taro genibe o Roma ka registririnenpe thaj ki onlajn platforma taro Lumijakoro Zavod basi Statistika.

Bichalaja mesazo dzi ko sa o Roma, isitumen shajdipe te roden te oven popishime ki romani chib taro Romano popisuvaci.

https://www.facebook.com/avaja.org/videos/117839593586318

Keren Follow amari Facebook Strana Roma News

Keren Like em Follow ki amari facebook Strana Oven Saste


This will close in 30 seconds