juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Apasiev rodela radikalizacija e opozicijakiri, te shaj peravena i aktuelno vlada

Erati palo neuspeshno khedibe 61 pratenikija ko sobranie, na ikerga pes i sednica kote so sine predvidimo tari opozicija te glasinel pes ne doverba thaj peravibe i aktuelno vlada.

Ko jek video dendo bashi o mediumija o Apasiev phenga deka i opozicija mora te radikalizirinel pes , te keren pes protestija, blokade thaj te paralizirinel pes o sobranie>

Dali licinela ki jek demokratsko drzava sar soj tani i Severno Makedonija jek politicko lideri te povikujnel ki radikalizacija thaj te vazdel tenzije ko narodo dali trebola e Makedonijake panda jek ratvalo « 27to April ».