avril 17, 2021

24h Information

“You cannot help the Roma without the Roma.”

Od Avdije obavezno potvrda te shaj te dvizina amen ki Francija

Taro avdije 17 mart 2020 obavezno potvrda mora te ovel e manushen kola so zivinena ki Francija bashi sekova lengoro phiribe kova so mora te ovel taro opravdana pricine inace ka sledinen kazne.

Ko akava linko shaj hulharena i potvrda ili pa ako nasti printinena la shaj ko slobodno parno lil te pisinen.

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121663/976885/file/Attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf